เมนูหลักข้อมูลที่เกี่ยวข้องของ อปท.

 แผนพัฒนาตำบล 3 ปี

 แผนการดำเนินงาน

 ผลการดำเนินงาน
 อัตราข้าราชการ 3 ปี
 อัตราพนักงานจ้าง 4 ปี
 รายงานการประชุมสภา
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 รายรับ-รายจ่าย อปท.
 ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Track & Trace ตรวจสอบสถานะจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ไทย

 

สถิติผู้เยี่ยมชมเวบไซต์


     

 สถิติวันนี้

3 คน

 สถิติเมื่อวาน

28 คน

  สถิติเดือนนี้
 สถิติปีนี้
 สถิติทั้งหมด

582 คน
7994 คน
62707 คน

 

 

 

   ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า เมืองปู่เจ้าท่า ดงฟ้าระงึมเจ้า เมืองเก่าท่าจานเพลิง เถลิงเกียรติแม่น้ำชี มากมีวัฒนธรรม เลิศลำข้าวหอมมะลิ

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๗
 

 
การดำเนินงานตามโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

             เรื่อง การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลเจ้าท่า ประจำปี ๒๕๕๖
             เรื่อง ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี ๒๕๕๖
             เรื่อง ประชาสัมพันธ์การออกพื้นที่จัดทำแผนพัฒนาตำบล ประจำปี ๒๕๕๖

             เรื่อง แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานโครงการกาฬสินธุ์ คนดี สุขภาพดี รายได้ดี ปี ๒๕๕๖ 

             เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งรองนายก, เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า

             เรื่อง สูจิบัตร การแข่งขันกีฬาท้องถิ่น ท้องที่สามัคคีสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๕ แบบสลับหน้า
    

(คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด)

 
กิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการ
      เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
 นายธนูสินธ์ ไชยสิิริ นายอำเภอกมลาไสย
ได้ใ้ห้เกียรติมาเปิดประชุมสภาสมัยแรก
 และดำเนินการเลือกประธานและรองประธาน
 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า

 

     เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา
องค์การบริการส่วนตำบลเจ้าท่า ได้ัรับเกียรติ
จากท่านประยงค์ โมคภา รองนายก.อบจ.กส.
เดินทางมาทำพิธีเปิดงานกีฬาท้องถิ่นท้องที่
สามัคคีสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๕ เจ้าท่าเกมส์

 


     เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา
องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า ได้ดำเนิน
กิจกรรมโครงการถนนสายบุญขึ้นโดยมีวัตถุ 
ประสงค์เพื่อให้ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ 
และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลเจ้าท่าได้มี
โอกาสทำบุญตักบาตร ร่วมกัน เนื่องเทศกาล
ปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗

 

     เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา
องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่าได้จัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ขึ้น โดย
มีนักเรียนจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลเจ้าท่า
เข้าร่วมงาน ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย การ
แสดงบนเวที การแข่งขันตอบปัญหา เป็นต้น

 

 
หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

   

 

 ข่าวรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

 
ข่าวเด่นประจำวัน
 
 

คณะผู้บริหาร

   

ตรวจสอบข้อมูลทั่วไป

 

 

 

Copyright 2009 by Jaotha.com

Jaotha@hotmail.com

องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 0-4313-2031